Basturummet och hur jag byggde det!

Sällan har jag varit så avslappnad som när jag kliver ut ur mitt basturum. Det är en euforisk känsla som byggs upp när jag värmer mig och alla gifter lämnar kroppen. Idag tänkte jag gå igenom hur jag gjorde när jag byggde ut hemma och blev med basturum. Utgångspunkten har varit BASTURUM – Bastukompaniet – Vi kan allt om bastu!.basturum på pall Ni ser här en bild på hur det såg ut när jag hade beställt mitt basturum, i kontrast mot vad de flesta säger så kommer basturummet i stort sett en version som går att likna vid att vara färdigmonterat.

Att bli klar med basturummet

För att bli klar med basturummet krävs det att du först har en lämplig yta hemma. Det ska helst vara torrt i området där basturummet ska stå. Är det risk för väta så är det bäst att se till så att det kläs in med vattenbeständig lackering och eventuellt att det byggs på med gipsskivor gjorda för våtrum. För att kunna få ut maximalt ska du tänka som luftzoner i ditt hus där själva basturummet står för en av zonerna. Runtom basturummet kommer luften att torkas ut och bli torrare. Därför värmen ifrån rummet kommer att sänk fuktigheten. Det finns också inmonterat pax fläktar som drar in luft utifrån och blåser ut en torr luft i rummet.

Miljö och säkerhet kring basturum

Utgångspunkten för ett basturum är en torr miljö. Det är främst då det finns el i form a belysning och den är inte våtrumsskyddad i sitt ursprungliga utförande. Det är flera bitar som har med säkerhet att göra då det kan bli en relativt fuktig miljö inne i basturummet. Själva bastuaggregatet måste uppfylla de normer som gäller för elutrustning i fuktig miljö. Med det som utgångspunkt valde jag att leta fram ett av de lite dyrare bastuaggregaten just för att jag inte ville riskera att bränna kablarna eller potentiellt sett kunna få en elchock.

Något att tänka på är också det faktum att ett basturum inte mår bra av att fungera om en förvarningsyta. Det är framförallt luften som håller ett basturum igång. Kan den passera och rensa så mår ditt basturum bra. Eftersom det är byggt av organiskt material med största sannolikhet cederträ, så måste det vårdas och hanteras varsamt. Cederträ kan bli blött om och om igen utan att det sker vridningar och på andra sätt är förstörande. FÖr att hålla uppe bastulavarna inne i basturummet så är det bra om de oljas in i något företrädesvis teakolja, just för att de inte ska blir torra och fnasiga. Det blir nämligen en stor risk att du får flisor från lavarna då.